Sunday, May 20, 2012

1 Langkah 7 Pukulan


Kembali kita menyambung perbincangan seterusnya dalam kaedah mengelak ini. Kalau diperhatikan dalam kaedah mengelak bahagian dua , yang menggunakan kaki ,konsep melangkah yang diterapkan atau dilatihkan adalah hanya 1 tapak . Bezanya adalah pengalihan badan untuk melakukan 7 kaedah pukulan.

Mari kita susuli sebahagian kaedahnya. Diambil contoh dalam elakan bahagian dua kaedah tapak yang pertama , larian melangkah selari dilakukan. Begitu juga yang seterusnya sehingga yang ketujuh. Jika diperhatikan disini dalam larian langkah badan kita itu, jika kita melakukan pukulan ,dalam keadaan badan mengelak yang stabil ianya akan menepati sasaran yang kita impikan.

Cuma bezanya disini dalam elakan bahagian dua ini yang tertumpu pada penggunaan kaki kaedah mengelek badan disusuli tendangan. Kalau dikatakan tentang seni , ini adalah lagi satu kaedah seni dalam pergerakan yang diadunkan dalam melangkah dan mengelek dengan penyertaan badan . Pengelekan badan ini kena kaedah yang betul mendatangkan kesan pukulan yang hebat keatas penyerang. Melalui saluran tenaga daya yang tanpa diaturkan ianya datang secara semulajadi hasil dari gerakan seni badan dan langkah.


Gambar Hiasan

Apa yang diterapkan dalam latihan elakan bahagian dua ini adalah kemahiran belaan dengan serangan kaki. Pernahkah kita terfikir atau terlintas jika keadaan menyerang datang dengan kekuatan yang laju dan bertenaga adakah tendangan kita cukup kuat untuk menghentikannya? Apa yang terjadi kita akan tertolak kebelakang. Melalui kaedah latihan elakan bahagian dua ini, latihan yang diajarkan adalah untuk mencari titik lemah pada badan yang boleh menghentikan penyerang tanpa kita berganjak dengan hanya sentuhan melalui kaki.Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi jika kena kaedah seninya yang betul ianya dapat dilakukan tanpa tendangan yang kuat.

Kaedah kelekan badan kanan.kiri,sisi,melompat dilatihkan dalam bahagian ini. Semuanya untuk diberikan keseimbangan pada gerak tubuh. Dalam bahagian ini juga latihan ditumpukan juga kepada serangan kaki pada jarak dekat serta gerak makan gerak. Samada latihan menyerang melalui tangan maupun kaki kaedah latihan dalam bahagian dua ini maupun dalam bahagian elakan satu dalam penulisan yang sebelumnya mampu menjadi belaan pada pengamalnya.

Untuk mendapatkan kaedah latihan yang sebenar hendaklah dicari guru yang arif tentangnya dari segi sifat amalan kaedah tendangan yang diajar dalam elakan bahagian dua ini. Kedudukan langkahnya serta badan yang stabil serta tenaga yang disalurkan hasil dari pergerakan tersebut. Rumusannya dalam elakan bahagian dua ini mengelak langkahnya hanya satu , serangan atau pukulannya tetap tujuh.


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...